تونل امیرکبیر - حفاری تونل  و تحکیم دیواره های پرتال ورودی به روش نیلینگ


 

 

 

 پروژه ولنجک - تحکیم گود و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ


 

 

 

پروژه هتل روتانا مشهد - تحکیم گود و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ و انکراژ


 

 

 

پروژه مجتمع تجاری البرز نیاوران - تحکیم گود و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ و انکراژ 


 

 

 

Go to top