اصول طراحی سازه نگهبان در شرکت ژئومکاترونیک :

 

• در طراحی پروژه های سازه نگهبان از دو اصل کنترل ضریب اطمینان پایداری دیواره ها و نیز کنترل تغییرشکل‏ها به عنوان اصول اساسی پایداری دیواره‏های گود‏ استفاده می گردد.


• برای کنترل ضرایب اطمینان در نرم افزار Slope مدلسازی مقاطع بحرانی دیواره‏ها انجام می گردد همچنین برای کنترل تغییرشکل‏ها در نرم افزار Plaxis مدلسازی مربوطه انجام می شود.

 

 

 

 


• در ارائه طرح پایدارسازی از آئین‏ نامه‏ های متداول در پروژه‏های گودبرداری شامل FHWA، US Army، دستورالعمل‏های مقررات ملی ساختمان و اصول پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده می گردد.


• در طرح پایدارسازی براساس نتایج تحلیل‏ها، ترکیبی از سیستم انکراژ ، نیلینگ و سولجرها استفاده می شود. به منظور تامین ضرایب اطمینان پایداری دیواره‏ها از انکرهای با تناژهای مختلف استفاده می گردد که براساس تناژ انکر تعداد رشته های استرند تعیین می گردد (3،4،5 و یا 6 رشته ای).


• به منظور پایش جابجایی دیواره های گود، طراحی جامع مانیتورینگ و ابزار دقیق تهیه می گردد. بدین منظور در دیواره‏های گود و ساختمان‏های مجاور پروژه، با نصب رفلکتورها و سیستم نقشه‏ برداری میکروژئودزی و نیز به کمک ابزار دقیق (لودسل و اکستنسومتر) نصب شده در بخش‏های مختلف دیواره‏های گود و ساختمان‏های مجاور، قرائت تغییرشکل‏ها انجام می گردد. به منظور بررسی دقیق‏تر جابجایی های عمقی وکنترل تغییر شکل‏ها از سیستم اکستنسومتر و لودسل استفاده می گردد.


• نصب ابزاردقیق در دیواره‏های بلند و مجاور سازه‏های بلند مرتبه جز موارد ضروری پروژه‏های گودبرداری محسوب می‏شود. نقش این ابزارها با توجه به کارکرد آنها بررسی حرکت عمقی دیواره می‏باشد که کامل کننده نتایج برداشت سطحی تغییرشکل‏ها با استفاده از رفلکتورها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مختصری از مراحل اجرای پایدارسازی دیواره ‏ها در ادامه ارائه شده است:

 

 - پانل برداری و رگلاژ دیواره ‏ها

به کمک بیل مکانیکی محدوده‏ای از خاک به عرض حداکثر 6 متر و ارتفاع 5/2 متر برداشته می‏شود و برای کنترل قائم بودن سطح خاکبرداری شده از شاقول و در مواقعی از نقشه بردار استفاده می‏شود. تیم نصب مش و شاتکریت به صورت دستی رگلاژ نهایی سطح دیواره را انجام می‏دهند. در پانل‏هایی که فقط مش و شاتکریت اجرا می‏شود، در این مرحله با حضور نقشه بردار سطح رواداری مجاز مش نصب شده و حد نهایی شاتکریت علامت گذاری می‏شود.

 

- جانمایی و حفاری گمانه ‏ها

جانمایی گمانه‏ها براساس نقشه‏های طرح توسط نقشه بردار انجام می‏شود و گمانه با استفاده از دستگاه‏های حفاری که با فشار باد کمپرسورهای فشار قوی کار می کنند، حفاری می‏شود.

 

- مونتاژ و نصب انکرها

مونتاژ و نصب انکرها توسط اکیپ متخصص مربوطه و مطابق اندازه‏های تایید شده در نقشه صورت می‏گیرد و توسط کارگر در محل گمانه حفاری شده جاگذاری می‏شود.

 

- اجرای تزریق

تزریق دوغاب سیمان در محل گمانه انکرها پس از بستن درب گمانه، با استفاده از ست تزریق (شامل میکسر، همزن و پمپ) انجام می‏شود. دوغاب با نسبت آب به سیمان 1 به 2 انجام می‏شود.

 

- اجرای مش، پد و شاتکریت

در پانل‏هایی که عملیات انکراژ وجود دارد، مش بندی و شاتکریت بهتر است بعد از عملیات تزریق انجام شود. پد انکرها به صورت چکش‏های دستی کنده می‏شود و پد بافته شده به همراه مش مطابق طرح روی دیوار نصب می‏شود. بعد از تراز کردن مش‏ها و نصب اسپیسر شاتکریت، عملیات شاتکریت اجرا می‏شود.

 

- کشش انکرها

بعد از گیرش دوغاب (معمولاً بعد از گذشت 5 روز از زمان تزریق)، انکرها با استفاده از جک هیدرولیکی کالیبره شده کشیده می‏شود و روی تناژ طراحی طبق نقشه قفل می‏شود.


- تکرار مراحل 1 تا 5 در تراز پایین تر

مراحل فوق مجدداً به عمق 5/2 زیر تراز اول تکرار می‏شود.

- خاکبرداری و حمل به بیرون کارگاه به صورت مداوم

کنترل تغییرشکل‏ها با استفاده از برداشت نقشه برداری و همچنین قرائت ابزار دقیق (لودسل و اکستنسومتر) به صورت پیوسته انجام می‏شود.

 

 

 

 

 

 

 

Go to top